luni, 22 iulie 2013

Ciudatele “coincidenţe” din religiile lumii
image
Religia poate fi definită ca fiind “credinţa în Dumnezeu sau dumnezei la care să te închini, de obicei exprimată prin efectuarea unor ritualuri” sau “orice sistem de credinţă, închinare, etc., adesea care implică un cod de etică”. Peste 90% din populaţia lumii aderă la o anumită formă de credinţă. Problema este că există atât de multe religii diferite. Care dintre ele este religia adevărată? Fiecare se consideră a fi unica depozitară a adevărului, calea cea dreaptă, considerându-le pe celalalte ca erezii sau simple superstiţii. Între ele sunt totuşi prea multe puncte comune că să nu creeze suspiciunea că de fapt a existat o singură religie primordială din care celalalte s-au inspirat.În continuare cităm câteva asemănări între Iisus şi Krishna, Cristosul Salvator al Indiei, născut cu 1000 de ani înainte.
A avut un discipol iubit pe nume "Ioan"
A avut un discipol iubit pe nume "Arjuna"
Cuvintele lui Iisus: "Eu sunt Lumina lumii. Cel ce mă urmează nu merge în tenebre, ci are Lumina vieţii".Cuvintele lui Krishna: “Eu sunt lumina Soarelui şi a Lunii, mult deasupra întunericului. Eu sunt splendoarea Flăcării, Strălucire a tot ceea ce străluceşte şi Lumina Luminilor".A fost crucificat şi străpuns de o lance.
A fost crucificat şi străpuns de o săgeată.
La moartea sa "întreg Pământul s-a întunecat până la ceasul al nouălea; Soarele s-a întunecat". "Şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat şi mormintele s-au deschis".
În ceasul morţii sale au avut loc tot felul de calamităţi şi semne rele. Soarele s-a întunecat în miezul zilei. Din cer a plouat cu foc şi cenuşă.
Iisus a coborât în Infernuri.
Krishna a coborât de asemenea în Infernuri.
A înviat din mormânt.
A înviat din mormânt.
Înălţarea la Ceruri a lui Isus a fost asistată de multe persoane.
Krishna s-a înălţat cu trupul la Ceruri şi multe persoane au fost martore la Înălţarea sa.
Cristos va veni din nou ca să judece viii şi morţii.
Domnul Krishna va fi Judecătorul viilor şi al morţilor.
I se sărbătoreşte naşterea în 25 Decembrie.
I se sărbătoreşte naşterea în 25 Decembrie. Data de 25 decembrie reprezenta solstitiul de iarna.
Se spune că s-a născut într-o iesle.
La fel s-a născut într-un loc umil: într-o peşteră.
A fost adorat de către păstorii din Betleem.
A fost adorat de către păstorii din Nanden.
A avut un tată adoptiv pe nume "Iosif".
A avut un tată adoptiv pe nume "Nanda".
S-a născut dintr-o sfântă fecioară pe nume "Maria".
S-a născut dintr-o sfântă fecioară pe nume "Devaki".
Irod a poruncit uciderea pruncilor cu scopul de a-l face să dispară.
Regele Kansa a făcut acelaşi lucru.
Viaţa sa este plină de miracole.
Viaţa sa este plină de miracole.
Este Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul.
Este Începutul, Mijlocul şi Sfârşitul tuturor lucrurilor.
Mithraismul este o religie antică bazată pe cultul zeului Mithra. Acesta este un zeu al luminii, al lui Sol Invictus (Soarele Neînvins) şi are puterea de a-i oferi omului nemurirea şi viaţa fericită alături de el, în Rai.
Mithra s-a născut pe 25 decembrie, într-o zi de duminică. Este reprezentat ca un tânăr frumos şi un mediator între lumină şi întuneric.
El a fost considerat un învăţător şi îi plăcea să călătorească. A avut doisprezece companioni ca tovarăşi de drum. Mithra făcea minuni.
Mithra a fost numit "Păstorul cel bun," calea, adevărul şi lumina, salvatorul, Mesia.
 Mithra era sursa de viaţă si putea răscumpara sufletele celor morţi pentru a-i trimite într-o lume mai buna. Ceremoniile se limitau la o masă sacră cu pâine şi apă şi un vin despre care se credea că putea face minuni.
Adepţii cultului lui Mithra se purificau prin botez, pentru a se lepăda de duhul rău şi asteptau să fie mântuiţi. Ei predicau un sistem de valori morale şi considerau ca meritorii abstinenţa, ascetismul sau renunţarea. Acceptau existenţa unui plan superior, numit “rai” şi al unuia inferior populat de demoni numit “iad”. Considerau că Mithra exista de la începutul lumii, că a avut revelaţia primordială şi credeau în nemurirea sufletului şi în ziua judecăţii în urma unei conflagraţii universale.
Ucenicii lui Mithra formau o biserică organizată, cu o ierarhie bine dezvoltată. Ei credeau în existenţa vieţii după moarte.
În catacombele de la Roma a fost descoperită o relicvă de cult mithraică veche. Este  o imagine a lui Mithra copil aşezat în poala mamei sale virgine, iar in faţa lor se află magii persani care îl adoră şi ii oferă cadouri.
 El a fost îngropat într-un mormânt şi după trei zile a înviat. Învierea Sa a fost celebrată în fiecare an şi s-a transformat în ceea ce avea să se numească ulterior Paşte
Adepţii lui Mithra îşi spuneau frate şi soră iar preoţii cultului erau numiţi”părinţi”
Se consideră că anumite sărbatori, cum ar fi Crăciunul, au originea în cultul lui Mithra.
Religia lui Mithra a avut un Euharistia sau "Cina Domnului".
Manes (216- 277), părintele fondator al religiei eretice cunoscut sub numele de maniheism, credea că Hristos şi Mithra erau una şi aceeaşi persoană.


 Iată şi câteva “coincidente” între Horus, reprezentantul religiei egiptene şi Isus. - Horus s-a născut pe 25 decembrie din fecioara Isis Maria.
 - Naşterea lui a coincis cu răsărirea unei stele în est care a fost urmărită de trei regi în dorinţa de a găsi şi preamări pe mântuitorul noul născut.
 - La vârsta de 12 ani era un copil – învăţător.
 - La vârsta de 30 de ani a fost botezat de Anap, după care şi-a început lucrarea.
 - Horus avea 12 discipoli cu care mergea peste tot, înfăptuind miracole ca mersul pe apă, vindecarea bolnavilor etc.
 - Horus era cunoscut sub mai multe nume sugestive ca: “adevărul”, “lumina”, “fiul ales a lui dumnezeu”, “bunul păstor” etc.
 - După ce a fost trădat de Typhon, Horus a fost crucificat.
 - A fost ingropat, iar dupa 3 zile a revenit la viaţă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu